Redusert styringsrente vil ikke gi lavere rente på forbrukslån

Som et ledd i den dugnaden vi i øyeblikket driver med, for å redusere det økonomiske tapet i kjølvannet av koronapandemiens innskrenkninger, har Norges Bank satt ned styringsrenten. Denne renten er, som navnet tilsier, styrende for hvilken rente andre banker i vårt langstrakte land setter. Noen som derimot ikke lar seg påvirke av redusert styringsrente er tilbydere av forbrukslån. E24 har vært i kontakt med flere av tilbyderne, og ingen av de som har blitt spurt har sagt at de vil sette ned renten på verken kredittkort eller forbrukslån (Jordheim 2020).

Kort om styringsrenten

Styringsrenten settes, som nevnt, av Norges Bank. Det vil i praksis si at banker i Norge får denne renten når de setter inn penger i Norges Bank. Dette gjør at denne renten er felles for alle bankene i Norge og som en konsekvens av dette er styringsrenten bestemmende for mange faktorer i norsk økonomi. Norges Bank, eller Sentralbanken, har som hovedoppgave å holde norsk økonomi stabil. Dette gjør de blant annet ved å sette styringsrenten opp eller ned basert på den generelle økonomiske situasjonen i landet. I senere år har de holdt renten på et nokså lavt nivå, og i forbindelse med nedstengningen som følge av koronapandemien, er styringsrenten nå enda lavere enn den historisk sett har vært. Pr. i dag er styringsrenten 0%. For privatpersoner har dette resultert i at den gjennomsnittlige nordmann har mer penger å rutte med, nettopp fordi de betaler mindre rente på lånene sine i banken.

Lite sammenheng mellom styringsrenten og renten på forbrukslån

Fordi bankene i de fleste tilfeller forholder seg til og påvirkes av styringsrenten, er det naturlig å tenke at de setter ned renten på forbrukslånene de tilbyr tilsvarende med nedgangen i styringsrenten. Det er ikke tilfelle. Historisk sett har mange banker latt være å endre på renten på forbrukslånene det siste tiåret. Hovedgrunnen til det er at forbrukslån utgjør en større risiko for bankene enn andre lån, som igjen skyldes at disse lånene gis ut uten noen særlig form for sikkerhet fra låntaker. Det er rett og slett enklere å få forbrukslån enn andre lån fordi man ikke trenger å vise til egenkapital eller fast inntekt i samme grad som når man søker andre lån, for eksempel til bolig.

Enkelte banker har en annen strategi når de setter renten på forbrukslånene sine; det er individuelt betinget. Det vil si at de setter renten basert på den kalkulerte risikoen de mener det er å låne penger til hver enkelt kunde. Anser banken at en låntaker har god betalingsevne, som fint greier å håndtere forbrukslånet sitt, vil renten være lavere enn hvis de mener risikoen for manglende nedbetaling er større.

Forbrukslån og privatpersoner i utfordrende tider

Når bankene ikke setter ned renten på forbrukslån i en vanskelig økonomisk tid for mange, er det naturlig å spørre seg hva de bidrar med i den nasjonale dugnaden for å gjenreise norsk økonomi og næringsliv. Bankene E24 har vært i kontakt med kan fortelle at deres bidrag ofte består av tilbud om avdragsfrihet og betalingsutsettelse. Et eksempel er privatpersoner, med gjeld i form av forbrukslån, som har blitt permittert. Disse personene vil kunne ha utfordringer med å betjene kortsiktig gjeld som følge av nedgang i inntekt. Her sier flere av bankene E24 har vært i kontakt med at de ønsker å vise fleksibilitet og forståelse for privatpersoner som har havnet i denne situasjonen gjennom å for en periode tilby de avdragsfrihet. Det vil si at de kun betaler renten på forbrukslånet sitt og ikke er nødt til å betale ned på selve lånet. I tillegg gir de betalingsutsettelse til de som har behov for dette.

Med tanke på en nedgang i generell inntekt i befolkningen kunne man godt tenke seg at etterspørselen etter forbrukslån har gått opp. Slik er det ikke. Etterspørselen hadde i mars gått ned (Jordheim 2020). Med høy arbeidsledighet øker risikoen for at flere vil havne i økonomiske ugunstige situasjoner, og derfor er lavere etterspørsel etter forbrukslån positivt. Bankene tar også hensyn til at en potensiell lånetaker er permittert, og dermed har lavere inntekt enn normalt, når de behandler lånesøknader. Dette fører til at enkelte får avslag på søknaden sin og viser at bankene vurderer hver enkelt kundes betalingsevne før godkjenning av lånesøknad.

Forbrukslån og renter – vi forklarer begrepene man må kunne!

Ifølge wikipedia.no er et forbrukslån et lån som man kan ta opp uten sikkerhet i personlige eiendeler. Det vil si at man kan kunne ta opp dette uten ytterligere og større sikkerhet som å ha lån bundet opp mot hus, eiendeler av større verdi som båt eller bil. Dette er noe som kalles «pant» og brukes som vanlig i andre typer lån. Når det gjelder forbrukslån er det andre regler som gjelder.

Et forbrukslån innebærer at renten blir noe høyere på grunnlag av at det ikke stilles høyere krav til sikkerhet i økonomi. Selve kredittrammen er variabel og har stor variasjon fra giver til giver, så her er det viktig å gjøre grundig research på hva ulike långivere kan tilby. For å få et godt forbrukslån for seg selv er det naturligvis, blant annet, viktig at renten er lav og har tilfredsstillende muligheter i betalingstid.

Nominelle og effektive renter på forbrukslån

Et lån har (omtrent) alltid renter, og et forbrukslån kommer ikke utenom dette. Derfor vil det også finnes konkurransedyktige rentesatser på markedet, hvor noen er mer tilfredsstillende enn andre. En såkalt effektiv rente inkluderer faktorer som nominelle renter, avdrag og gebyrer. Den effektive renten gir med andre ord et mer helhetlig bilde enn kun den nominelle renten alene. Sjekk derfor alltid lånets effektive rente før det søkes om lån hos en bank.

Faktorer som kan påvirke renten er forbrukers økonomiske livssituasjon, alder og betalingshistorikk. Dette er avgjørende for å kunne regne ut renten til den enkelte, men også få et innblikk i hvor betalingsdyktig man er. For å i det hele tatt kunne få innvilget et lån, må det gjøres en kredittsjekk. Dette gjøres ved at långiver tar en bakgrunnssjekk om forbruker har betalingsanmerkninger, i tillegg til hvor mye inntekt personen har hatt de siste tre årene.

Økt etterspørsel

De siste årene har svært mange nordmenn skaffet seg forbrukslån, noe som nok skyldes at bankene har markedsført lånene hyppig. Nå har myndighetene strammet inn reglene for markedsføring av forbrukslån, noe som er gjort for å forhindre den stadig økende lånesummen norske forbrukere sitter med. Nordmenn bruker forbrukslån til alt fra reiser og klær, til mer nødvendige ting som hvitevarer eller reparasjon av bil. Dette er også med å gjøre den fleksible låneformen populær.

Folk ønsker ofte å eie det siste og mest populære av produkter, som for eksempel mobiltelefoner. Det skal være nytt, moderne, hipt og trendy. Om man da ikke har tilstrekkelig nok med økonomiske midler for å få dekket et behov der og da, kan man gjerne få det ved bruk av et forbrukslån. Ifølge Nab.no er det imidlertid viktig å tenke på at man skal betale ned lånet så raskt som mulig, for å unngå unødvendige rentebetalinger.

Vurder andre alternativer

Det å låne penger ved hjelp av et forbrukslån kan i mange tilfeller være den mest aktuelle løsningen. Forbrukslån har den fordelen at de kan brukes på akkurat det forbrukeren selv ønsker. Samtidig er det ikke til å legge under en stol at låneformen er relativt dyr, noe som blir ekstra synlig om lånet sammenlignes med boliglån. Mens boliglån gjerne har 2–3 % rente, kan forbrukslån ha godt over 30 % i rente. Dette er ikke akkurat det man kaller en lav rente.

Forbrukslån bør med andre ord helst være en nødløsning. Før man søker om lån uten sikkerhet (kan ses i motsetning til boliglån som er lån med sikkerhet), bør man sjekke om det finnes andre alternativer. Man kan for eksempel spare opp egne midler. Dette er kanskje mest aktuelt dersom man ikke har en utgift som haster veldig. Eventuelt kan man vurdere å ta opp et privat lån, for eksempel av venner eller familie som har mulighet til det.

Stresstest

Finanstilsynet har opprettet noen regler bankene må følge før forbrukslån kan innvilges. Banken må blant annet vurdere låntakers økonomi gjennom en såkalt stresstest. Her testes det blant annet hvorvidt låntaker kan klare å betjene gjelden selv med en renteøkning på 5 %. Selve gjelden for lånet skal heller ikke overstige fem ganger årlig årsinntekten til låntaker. Dette er for å beskytte låntaker mot for høy gjeld. Lånet skal tross alt kunne betjenes.

Andre krav myndighetene og bankene krever, er at årlig brutto lønn bør være over 200 000. Et annet krav er at man har vært norsk statsborger i minst to år, og at en skal være registrert i Folkeregisteret. Man skal ikke ha noen betalingsanmerkninger, og de som driver som selvstendig næringsdrivende må kunne levere bevis på inntekt fra en tre års periode. Disse kravene stilles til forbruker for økt personlig økonomisk sikkerhet, og er til forbrukers fordel.

Viktige begreper å kunne

  • Nominell rente
  • Effektiv rente
  • Lån med og uten sikkerhet
  • Stresstest

Forbrukslån er et lån som kan skaffe låntaker økonomisk frihet når vedkommende trenger det mest. Før man tar opp denne type lån er det imidlertid lurt å kunne litt om de mest sentrale begrepene. Husk for eksempel at effektiv rente gir oversikt over både nominell rente og eventuelle gebyrer på lånet. Det er også kjekt å vite at banken vil gjennomføre en stresstest – altså at de sjekker at man kan håndtere lånet finansielt.

Alt du trenger å vite om SMS-lån

Mange individer nå til dags har kanskje ikke hørt om SMS-lån før, men det blir stadig mer populært å ta opp slike lån. Wikipedia.no nevner SMS-lån i sammenheng med forbrukslån, og dette er ikke urimelig. SMS-lån i Norge byr gjerne på mange av de samme positive kvalitetene som forbrukslån, men ofte på mye enklere og raskere vis.

SMS-lån gjør det nemlig mulig å låne penger umiddelbart, hvor enn man måtte være. Man slipper å gjennomgå den ofte lange og kompliserte søkeprosessen, og pengene vil umiddelbart være tilgjengelige på din konto. På en annen side er det enkelte faktorer som gjør at man bør tenke seg nøye om før man velger å ta opp et SMS-lån.

Hva er egentlig et SMS-lån?

Et SMS-lån er i bunn og grunn nøyaktig hva det høres ut som – en tjeneste som gjør det mulig å låne penger ved hjelp av SMS. Om man har funnet en aktør som tilbyr tjenesten er resten av selve låneprosessen særdeles ukomplisert. Av denne grunn egner denne typen seg godt for å låne små beløp uten ventetid.

Alt man behøver å gjøre for å låne penger når man har satt opp muligheten for SMS-lån gjennom sin aktør, er å sende et kodeord til aktøren på SMS. Det er ingen ventetid som inngår i denne prosessen, og så snart koden er innsendt og godkjent av aktøren vil pengene være tilgjengelige uten ventetid.

Popularitet og tilgjengelighet

SMS-lån har lenge vært et av de mest populære alternativene for å låne penger på enkelt vis i Sverige, men metoden har hittil ikke blitt særdeles anerkjent i Norge. Dette vil ikke si at det er umulig å skulle gjennomføre et SMS-lån her til lands, men det er betraktelig færre aktører som tilbyr tjenesten.

Om man ønsker å ta opp et slikt lån her i Norge, er det lurt å sammenligne de ulike tilbudene man kan finne hos ulike aktører. Dette kan gjøres på enkelt vis, grunnet det faktum at særdeles mange finanstjenester på nett hjelper til med å stille de forskjellige aktørene og tilbudene opp mot hverandre.

Problemet med rente

Til tross for at SMS-lån er hurtig, enkelt og praktisk, er det fortsatt slik at mange individer velger å avstå fra denne typen lån. Dette skyldes først og fremst renten, som er kjent for å være skyhøy i mange tilfeller. Til forskjell fra de rimeligere ordinære forbrukslånene kan renten ved SMS-lån nå hele 9 000 %.

Dette kan virke skremmende til å begynne med, men SMS-lån har definitivt sterke bruksområder til tross for renten. Ettersom det er slik at man låner såpass små summer, er det ikke like krevende å skulle betale tilbake pengene man har lånt. Det gjelder bare å holde hodet kaldt, og ikke låne mer enn man kan betale tilbake.

Nedbetalingstid

Med tanke på at man låner relativt små summer i forhold til de fleste andre typer lån, er nedbetalingstiden gjerne også betraktelig kortere enn det man vil finne i andre typer lån. Dette står i stil med det faktum at man gjerne låner mindre beløp med høy rente, og betaler det ned over kort tid.

Nedbetalingstiden på SMS-lån er gjerne et par måneder. Dette hjelper til med å hindre den høye renten fra å skremme vekk potensielle klienter – så lenge man tar ut små lån, gjerne mellom 500 og 5 000 kroner, og benytter seg av den korte nedbetalingstiden, er ikke den ekstraordinært høye renten et stort problem lenger.

Enklere lån, for enklere situasjoner

  • SMS-lån tas helst i bruk for små beløper, grunnet høy rente
  • Ettersom man gjerne låner små beløper, er nedbetalingstiden også kort

Om man har store planer i form av dyre prosjekter eller annet, kan det være lurt å ta opp et mer stabilt forbrukslån. Men om man har bruk for et smått beløp, uten å være villig til å gjennomgå ventetid eller søknadsprosesser, er SMS-lån i mange tilfeller det enkleste og beste alternativet, så lenge man kan betale for seg.