Forbrukslån og renter – vi forklarer begrepene man må kunne!

Ifølge wikipedia.no er et forbrukslån et lån som man kan ta opp uten sikkerhet i personlige eiendeler. Det vil si at man kan kunne ta opp dette uten ytterligere og større sikkerhet som å ha lån bundet opp mot hus, eiendeler av større verdi som båt eller bil. Dette er noe som kalles «pant» og brukes som vanlig i andre typer lån. Når det gjelder forbrukslån er det andre regler som gjelder.

Et forbrukslån innebærer at renten blir noe høyere på grunnlag av at det ikke stilles høyere krav til sikkerhet i økonomi. Selve kredittrammen er variabel og har stor variasjon fra giver til giver, så her er det viktig å gjøre grundig research på hva ulike långivere kan tilby. For å få et godt forbrukslån for seg selv er det naturligvis, blant annet, viktig at renten er lav og har tilfredsstillende muligheter i betalingstid.

Nominelle og effektive renter på forbrukslån

Et lån har (omtrent) alltid renter, og et forbrukslån kommer ikke utenom dette. Derfor vil det også finnes konkurransedyktige rentesatser på markedet, hvor noen er mer tilfredsstillende enn andre. En såkalt effektiv rente inkluderer faktorer som nominelle renter, avdrag og gebyrer. Den effektive renten gir med andre ord et mer helhetlig bilde enn kun den nominelle renten alene. Sjekk derfor alltid lånets effektive rente før det søkes om lån hos en bank.

Faktorer som kan påvirke renten er forbrukers økonomiske livssituasjon, alder og betalingshistorikk. Dette er avgjørende for å kunne regne ut renten til den enkelte, men også få et innblikk i hvor betalingsdyktig man er. For å i det hele tatt kunne få innvilget et lån, må det gjøres en kredittsjekk. Dette gjøres ved at långiver tar en bakgrunnssjekk om forbruker har betalingsanmerkninger, i tillegg til hvor mye inntekt personen har hatt de siste tre årene.

Økt etterspørsel

De siste årene har svært mange nordmenn skaffet seg forbrukslån, noe som nok skyldes at bankene har markedsført lånene hyppig. Nå har myndighetene strammet inn reglene for markedsføring av forbrukslån, noe som er gjort for å forhindre den stadig økende lånesummen norske forbrukere sitter med. Nordmenn bruker forbrukslån til alt fra reiser og klær, til mer nødvendige ting som hvitevarer eller reparasjon av bil. Dette er også med å gjøre den fleksible låneformen populær.

Folk ønsker ofte å eie det siste og mest populære av produkter, som for eksempel mobiltelefoner. Det skal være nytt, moderne, hipt og trendy. Om man da ikke har tilstrekkelig nok med økonomiske midler for å få dekket et behov der og da, kan man gjerne få det ved bruk av et forbrukslån. Ifølge Nab.no er det imidlertid viktig å tenke på at man skal betale ned lånet så raskt som mulig, for å unngå unødvendige rentebetalinger.

Vurder andre alternativer

Det å låne penger ved hjelp av et forbrukslån kan i mange tilfeller være den mest aktuelle løsningen. Forbrukslån har den fordelen at de kan brukes på akkurat det forbrukeren selv ønsker. Samtidig er det ikke til å legge under en stol at låneformen er relativt dyr, noe som blir ekstra synlig om lånet sammenlignes med boliglån. Mens boliglån gjerne har 2–3 % rente, kan forbrukslån ha godt over 30 % i rente. Dette er ikke akkurat det man kaller en lav rente.

Forbrukslån bør med andre ord helst være en nødløsning. Før man søker om lån uten sikkerhet (kan ses i motsetning til boliglån som er lån med sikkerhet), bør man sjekke om det finnes andre alternativer. Man kan for eksempel spare opp egne midler. Dette er kanskje mest aktuelt dersom man ikke har en utgift som haster veldig. Eventuelt kan man vurdere å ta opp et privat lån, for eksempel av venner eller familie som har mulighet til det.

Stresstest

Finanstilsynet har opprettet noen regler bankene må følge før forbrukslån kan innvilges. Banken må blant annet vurdere låntakers økonomi gjennom en såkalt stresstest. Her testes det blant annet hvorvidt låntaker kan klare å betjene gjelden selv med en renteøkning på 5 %. Selve gjelden for lånet skal heller ikke overstige fem ganger årlig årsinntekten til låntaker. Dette er for å beskytte låntaker mot for høy gjeld. Lånet skal tross alt kunne betjenes.

Andre krav myndighetene og bankene krever, er at årlig brutto lønn bør være over 200 000. Et annet krav er at man har vært norsk statsborger i minst to år, og at en skal være registrert i Folkeregisteret. Man skal ikke ha noen betalingsanmerkninger, og de som driver som selvstendig næringsdrivende må kunne levere bevis på inntekt fra en tre års periode. Disse kravene stilles til forbruker for økt personlig økonomisk sikkerhet, og er til forbrukers fordel.

Viktige begreper å kunne

  • Nominell rente
  • Effektiv rente
  • Lån med og uten sikkerhet
  • Stresstest

Forbrukslån er et lån som kan skaffe låntaker økonomisk frihet når vedkommende trenger det mest. Før man tar opp denne type lån er det imidlertid lurt å kunne litt om de mest sentrale begrepene. Husk for eksempel at effektiv rente gir oversikt over både nominell rente og eventuelle gebyrer på lånet. Det er også kjekt å vite at banken vil gjennomføre en stresstest – altså at de sjekker at man kan håndtere lånet finansielt.